Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Chúng tôi, Công ty TNHH Xây Lắp Tường An, đơn vị sở hữu website https://thitheocantho.com/ (tuonganagri.com), coi trọng quyền riêng tư của bạn. Nhầm mục đích phục vụ bạn tốt hơn khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Tường An Agri, xin vui lòng tham khảo các chính sách “Chính sách và Quy định chung” dưới đây của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Website tuonganagri.com sau đây được gọi Tường An Agri là trang web thương mại điện tử cho phép người sử dụng truy câp, mua hàng hóa và đăng ký nhận thông tin thông qua trang thương mại điện tử Tường An Agri. Tường An Agri cũng cho phép người truy cập vào website tạo tài khoản thành viên (sau đây được gọi tắt là “thành viên”) để mua hàng hoặc nhận thông tin chăm sóc, khuyến mãi từ website Tường An Agri

Thỏa thuận sử dụng là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa Tường An Agri với người sử dụng website Tường An Agri về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng nào được sử dụng trên website Tường An Agri.

Bằng cách truy cập, sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký thành viên, bạn đã đồng ý với các điều khoản được công bố trong “Chính sách và Quy định chung” này.Tường An Agri có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản và điều kiện mới trong “Chính sách và Quy định chung” tại từng thời điểm để phù hợp với luật pháp Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo những điều khoản và điều kiện trong “Chính sách và Quy định chung” cũng như các chính sách khác trước khi sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng.

1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng:

Bạn có thể truy cập, sử dụng website Tường An Agri bất kỳ lúc nào website Tường An Agri cho phép trong điều kiện hoạt động bình thường. Để trở thành thành viên, bạn phải đăng ký thành viên và ngay khi bạn bấm vào nút “đăng ký” đương nhiên bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện và các chính sách trong “Chính sách và Quy định chung” của Tường An Agri.

Bạn có quyền chấm dứt truy cập vào website Tường An Agri bất kỳ lúc nào.

Bạn có quyền chấm dứt tư cách thành viên bằng cách gửi email yêu cầu về địa chỉ: tuongan.agri@gmail.com hoặc điện thoại: 0967665577.

Tường An Agri có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong “Chính sách và Quy định chung” của Tường An Agri

Tường An Agri sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ.

Tường An Agri sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cá sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng website Tường An Agri, hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên trong website và ngoài website Tường An Agri.

2. Tài khoản thành viên, mật khẩu và bảo mật.

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký “thành viên”. Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn.

Bạn đồng ý thông báo ngay cho Tường An Agri về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào vi phạm sự bảo mật.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Tường An Agri không thể và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 2 này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Website Tường An Agri thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Xây Lắp Tường An và được luật pháp Việt Nam bảo hộ. Bạn không được quyền đăng tải gửi, xuất bản, tái xuất bản, truyền tải hoặc phân phát bất kỳ nội dung, hình thức hay thành phần nào của Tường An Agri trừ khi bạn nhận được sự đồng ý bằng văn bản chính thức của Tường An Agri.

Bằng cách truy cập hoặc đăng ký thành viên, bạn đồng ý rằng Tường An Agri được tự do sử dụng, áp dụng hoặc sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan đến Tường An Agri và/hoặc dịch vụ của Tường An Agri một cách hoàn toàn Miễn phí.

4. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên

Bằng việc nhấn vào nút “Đăng ký” khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:

a) Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với các thông tin và hành động của mình tại website Tường An Agri

b) Chỉ sử dụng dịch vụ của Tường An Agri cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

c) Bạn không sử dụng các dịch vụ của Tường An Agri vào các hoạt động phi pháp.

d) Không cố gắn truy cập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập thông tin, tài khoản của thành viên khác.

e) Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng sẽ không tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán dưới bất kỳ hình thức nào:

a) Những thông tin về bản quyền, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo hộ bởi luật pháp Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tường An Agri

b) Bất kỳ thông tin bất hợp pháp, gây hại, lạm dụng, sách nhiễu, phỉ bang, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, xúc phạm, giả mạo, kích động… gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hoặc khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

c) Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.

d) Các thông tin không đúng sự thật.

e) Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

5. Thông báo vi phạm điều khoản sử dụng

Tường An Agri mong muốn mang đến các dịch vụ tốt nhất, tiện lợi và thoải mái nhất cho người dùng. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi nào hoặc nội dung nào vi phạm các điều khoản trên, vui lòng thông báo cho Tường An Agri qua email: tuongan.agri@gmail.com hoặc điện thoại: 0967665577

6. Trường hợp miễn trừ

Tường An Agri sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả phát sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫn nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới các trang web. Tường An Agri và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý, hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn cung cấp trên trang web, việc bạn vi phạm điều khoản sử dụng; vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm pháp luật hiện hành.

7. Đóng góp cho Tường An Agri

Với mong muốn phục vụ bạn tốt hơn, từng bước cải tiến dịch vụ của website Tường An Agri, bạn có quyền gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (sau đâu gọi tắt là “đóng góp”) cho Tường An Agri thông qua các thông tin liên hệ, phản hồi, bình luận, bạn xác nhận và đồng ý rằng:

a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền,

b) Tường An Agri không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ liên quan đến các đóng góp,

c) Tường An Agri có quyền sử dụng hoặc công bố các đóng góp này vì bất kỳ mục đích gì trong đó không bao gồm các mục đích mà pháp luật không cho phép trên các phương tiện truyền thông,

d) Tường An Agri có những cách thức tương tự với các đóng góp để xem xét và phát triển,

e) Đóng góp của bạn đương nhiên trở thành tài sản của Tường An Agri,

f) Tường An Agri không có bất kỳ nghĩa vụ nào kể cả nghĩa vụ tài chính đối với các đóng góp của bạn.

g) Bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Tường An Agri trong bất kỳ trường hợp nào.

8. Thông tin chung

Điều khoản sử dụng này được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tường An Agri về việc bạn truy cập, sử dụng dịch vụ do Tường An Agri cung cấp. Việc Tường An Agri không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị vô hiệu thì các điều khoản khác vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

9. Điều khoản và chính sách bổ sung

Một số vùng của trang web này không tránh khỏi phụ thuộc vào những điều khoản bổ sung. Bằng cách sử dụng những vùng như thế hoặc bất cứ phần nào thuộc vùng này, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng thêm vào thích hợp với những vùng như thế.