Phương thức vận chuyển

hàng hóa vận chuyển có các khâu riêng biệt như sau:

  1. từ trại nuôi tới nơi chế biến: Từ trại nuôi tới nơi chế biến sẽ sử dụng xe riêng biệt có kiểm dịch trước khi xuất phát. Đi đúng tuyến đường cho phép của các cơ quan thú Y và Giao Thông địa phương tới nơi chế biến.
  2. từ nơi chế biến tới các điểm bán, phân phối hàng: sau khi chế biến sản phẩm được vận chuyển bằng xe và phương tiện riêng tới các điểm bán hàng, cửa hàng trực tiếp và các điểm phân phối.
  3. từ điểm bán, phân phối tới tận tay người sử dụng: từ điểm bán tới tận tay bà con đặt hàng sẽ có phương tiên vận chuyển riêng tới tận tay Bà Con